30 éves jubileum

Igen nagy tisztség Isten szeretett gyermekeit nevelni…”

30 esztendős a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola

Igen nagy tisztség Isten szeretett gyermekeit nevelni! Nagy kiválasztottság, boldogság, szent munka ez!” – állnak a néhai jelesgyermeknevelő és szegény embereket segítő római katolikus lelkipásztor, Páli Szent Vince (1581–1660) örökbecsű sorai a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola főépületének folyosóján.

A három évtizede ott olvasható kis tábla-felirat szellemiségéhez hű pápai, katolikus oktató-nevelő munka immár bizonyított, 1992 óta mintegy ezerhatszáz diák ballagott el az intézményből, napjainkban pedig háromszázhetven fő jár a nagy múltú falak közé.

Az 1992-es intézményi újraalapítás kerek harmincéves évfordulóját ünnepelte 2022. november végi gálaműsorán az iskola apraja-nagyja, de igazság szerint százharminc esztendőre is visszatekintettek, hiszen Pápa városában már 1892-ben megindult a római katolikus szellemű pedagógiai munka, mely az 1948-as kényszerű államosításig – csaknem öt évtizedig – rendületlenül élhetett. Negyvenévnyi szünet után az 1980-as évek végi, 1990-es évek eleji magyar rendszerváltoztatási folyamat tette csak lehetővé, hogy országszerte – így szűkebb pátriánkban is – újjáéledhettek az egyházi iskolák.

Egy nagy fehérmárvány tábla emlékezteti immár százharminc éve a hálás utókort a Pápa, Fő tér 6. szám alatt:

„Ezen a néhai Ruszek József Pápa szülötte, s veszprémi apát-kanonoknak alapítványából emelt római katolikus fiú népiskola építtetett 1891-ik évben Báró Hornig Károly püspök főpásztorsága, Gróf Esterházy Móricz főispán kegyurasága, Néger Ágoston apát-esperes-plébános hitközségi, egyházi és Hanauer Béla világi elnöksége alatt.”

Az idén 105 esztendeje elhunyt Báró Hornig Károly (1840–1917) bíboros 1888–1917 között volt a veszprémi egyházmegye püspöke, közismert volt kultúrapártoló tevékenysége, támogatta az iskolákat, a művészeteket, a történeti kutatásokat. Hivatali ideje alatt közel kétszázharminc plébánia működött az egyházmegyében, mindegyikhez, de még a filiákhoz is tartozott legalább egy iskola; ez azt jelenti, hogy akkoriban több mint ötszáz iskolát működtetett a római katolikus egyház egyházmegyénkben – igaz, akkor még Somogy és Zala vármegye egy része is idetartozott. A századfordulón az elemi iskolákat főként a felekezetek tartották fenn, Pápán a katolikus iskolának három tagiskolája is volt, de a protestánsok, illetve a zsidó közösség is tartott fenn népiskolát. A demográfiai változásoknak, költözéseknek köszönhetően nőtt a város lélekszáma, ezért lett szükség új iskolaépületre; a katolikus egyház választása érthető módon a pápai Nagytemplomhoz közeli helyre esett.

A pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskolát immár huszonhárom esztendeje vezető Gombásiné Takács Gyöngyi igazgató asszony az alábbiak szerint összegzett ünnepi köszöntő beszédében a 2022. november 25-i, pápai Erzsébet ligetbeli, zsúfolásig megtelt színházteremben helyet foglalók – köztük a Veszprémi Főegyházmegye érsek-metropolitája, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese, dr. Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága vezetője, Dékány Árpád Sixtus OCist. emeritus főapát, az iskola lelki igazgatója, dr. Mail József helyi apát-plébános – előtt:

„1992-ben országosan is az elsők között kezdte meg működését a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola. Sokan tervezték, álmodták meg ezt az intézményt. Atyák mellett lelkes pedagógusok és szülők vállalták az iskolaszervezés nehéz, erőt és kitartást is igénylő munkáját. De a Jóisten tervei között is ott voltunk és ott vagyunk. Tudjuk, hogy vigyáz ránk, a kezdetektől! »Mert van a világnak atyja, / Van egy hű gondviselője, / Minden ember megláthatja, / Aki el nem fordul tőle.« – Nagyon szépen írja a kétszáz éve született Petőfi Sándor.

Sokat tett, küzdött az iskola alapításáért első igazgatónk: Gömbös Károlyné Erzsike (1952–2016), aki sajnos már nem örülhet ma velünk. És nincs már közöttünk dr. Szendi József (1921–2017) érsek úr, Móring József (1930–1994) apát úr, Molnár Zsiga atya (1928–2012), Tóth Gyula atya (1956–2009) sem. Emlékezzünk rájuk most is hálás szívvel, szeretettel és ne feledjük el őket!

Az iskolabizottság tagjainak fáradozása, a keresztény értékek melletti kiállása nem volt hiábavaló. Az elmúlt három évtized bebizonyította, hogy megvalósítható az induláskor kitűzött cél, azaz »büszkén vinni bölcs tudást és ép hitet«.

Mára már előkelő helyet vívtunk ki magunknak itt a városban, a Veszprémi Főegyházmegyében és országosan is számon tartanak bennünket. Mindez a diákok, a szakmailag jól felkészült tantestület, a segítő-támogató szülők és a lelki, erkölcsi, valamint anyagi biztonságot nyújtó Veszprémi Főegyházmegye összefogásának köszönhető.

Az idei tanévben háromszázhetven tanítványunk van, és elballagott már közel ezerhatszáz diák iskolánkból; akik közül még tanulnak, sokan már dolgoznak és családot is alapítottak. Bízunk abban, hogy értékes, igazi keresztény emberként élnek. Hiszen »aki jó magot vet, jó aratást vár«. Nagy öröm számunkra, hogy egyre többen már gyermeküket hozzák az alma materbe.

Szeretném megköszönni mindenkinek – érsek atyának, szülőknek, pedagógusoknak, dolgozóinknak –, hogy az elmúlt években segítették, támogatták, erősítették a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskolát.

Különféle talentumokkal jövünk a világra. És a jó szülő, a jó pedagógus felismeri a gyermekben a tehetséget és segít fejleszteni azt. Ez a mai este is jó alkalom arra, hogy megmutassuk: mindenki ügyes valamiben.

Csaknem kétszáz diákunk – köztük néhány öregdiák is – az összes tanulónk, tanárunk nevében adja át ajándékát a jubileum alkalmából. A legjobb tudásuk szerint igyekeznek önöknek örömet szerezni, de nem művészek; még! Márai Sándor azt mondja: »Az igazi remekmű néha nem is olyan tökéletes, csak sugárzik. Az utolsó ecsetvonást, a tündérit, az Isten végzi el…«

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A záróénekben majd hallható sorokkal kívánok jó szórakozást gálaműsorunkhoz: »Áldjuk az Úr nevét / Mert megtartja ígéretét. / Mennyi jót tett az Úr velünk, / Reá bízzuk életünk.«”

A pápai Jókai Mór Művelődési Központ (JMK) színházépületének nézőterén helyet foglaló meghívott vendégek – nyugdíjas pedagógusok, technikai dolgozók, a testvéregyházak és oktatási intézmények képviselői, lelkipásztorok, atyák, a három évtized alatt a szülői munkaközösséget vezető, illetve segítő-támogató szülők, az ugyancsak Szent István vértanú nevét viselő római katolikus plébánia egyházi közösségét irányító világiak és a harminc évvel ezelőtti induláskor sokat segítő szülők – előtt két felvonásos jubileumi gálaműsor tisztelgett, melynek forgatókönyvét az iskola igazgatóhelyettese, Barabásné Hegedüs Tímea és Schrei Balázs magyartanár állította össze.

A jubileumi összeállításban a legifjabb diákoktól a végzős tanulókig minden korosztály részt vett; sőt még öregdiákok – Kardos Gábor, Kerecsényi Zoltán, Schuszter Dóra, Váradi Anna – is szerepeltek a „Best of Petőfi” címet viselő irodalmi blokkban. A Petőfi-bicentenáriumon túl rövid színdarabbal emlékeztek az 1045 esztendeje született, a Pápa melletti Bakonybélben 1023 körül remetéskedett szerzetes-püspökre, Szent Gellértre (977–1046), akit a magyar pedagógusok és a katolikus iskolák védőszentjeként tisztelnek szerte e hazában. Az ő életéről szóló műsort a 4. b osztály adta elő, felkészítőik Jakab Bernadett és Tóthné Leimeiszter Mónika tanítónők voltak. De természetesen más jellegű műsorszámok is gazdagították az ünnepi rendezvényt; láthattak és hallhattak zenés-táncos produkciókat is a vendégek – jól vegyítve a klasszikus és modern műfajokat, és mókás előadások is színesítették az emlékezetes estét.

Az iskola nyolcadik osztályosaink keringője szolgált nyitótáncként, melynek koreográfiáját Tóthné Kőszegi Anita tanárnő állította össze és tanította be.

Gombásiné Takács Gyöngyi igazgatónő köszöntőjét fuvoladuó követte Tompa Noémi és Németh Janka előadásában, zongorán Csatlós Krisztina kísért. Felkészítő tanáraik Hetyeiné Lugosi Johanna és Molnárné Nagy Gabriella voltak.

Ezt követően Kopeczky Luca és Burdi Krisztina zongora négykezesét hallhatta a közönség. A diákok felkészítője Csatlós Krisztina tanárnő volt.

Az iskola kiskórusa Tompáné Licsauer Melinda tanárnő karvezetésével lépett a színpadra, akiket a takácsi Kenderkóc citerazenekar kísért. Majd ismét két rövid zongoradarab következett Bariska Zille előadásában. Köszönet illeti felkészítő tanárát, Forsthoffer Juditot.

A gálaest első felvonásának végéhez közeledve rábaközi táncok voltak láthatók Varga Erika tanárnő koreografálásában, majd Gál Berény gitárelőadása következett. Felkészítő tanára: Illés Csaba volt.

Az első felvonást a 2. b osztályosok vidám Pingvintánca zárta Szabóné Rózsa Ildikó és Deli Melinda tanítónők koreografálásában.

A szünet után Varga Dávid tanár összeállításában az 5. a osztályosok vidám hírműsora következett, majd a Lepeltánc, melyet  a 4. a osztályosok adtak elő Ihász Gyöngyi és Vesztergom Beáta tanítónők felkészítésével.

Az iskola felsősei rendhagyó nyelvórát tartottak az idegen nyelvek tanulásának fontosságáról Buzás Marianna és Ballóné Antal Edina tanárnők összeállításában.

A 6. b osztályosok modern táncot adtak elő Mórocz Katalin felkészítésével, majd Spreitzer Boldizsár és Spreitzer Zsigmond trombitaduót, Szakács Kirill Bulcsú és Szakács Kende István egy-egy kürtre írt darabot. A fúvósokat Hetyei József készítette fel, zongorán szintén Csatlós Krisztina kísért.

A felsősök kórusa Kodály Zoltán „Kállai kettős” című művéből válogatott Balatoniné Horváth Sarolta kórusvezető irányításával, illetve Schrei Balázs vezényletével.

Őket követte – úgyszintén felső tagozatos diákok közreműködésével – az iskola főépületének tőszomszédságában magasodó pápai Nagytemplom építtetőjéről, gróf galántai Eszterházy Károly (1725–1799) váci-egri püspökről, valamint az építészekről – Fellner Jakabról (1722–1780) és Grossmann Józsefről (1747–1785) – szóló színpadi jelenet. A színdarabot Schrei Balázs tanár írta.

A beköszöntő 2022-es adventi időszak lelki készülődéséhez járultak hozzá a 2. a osztályosok rövid műsorszámukkal, Kókainé Ménesi Mária és Mészárosné Pap Katalin tanítónők vezetésével. Darvas Ferenc kortárs költőnk „Advent” című versét Dudás Rebeka szavalta el. A verset Tóthné Helgert Viktória és Schrei Balázs tanították be. Legvégül a záróének következett; gitáron Kemény Éva tanárnő működött közre.

A harmincéves jubileumi gála ügyes műsorvezetői Kiss Luca és Répás Áron tanulók voltak, akiknek ezúton is köszönetet mond az iskola vezetése!

– tudósítónktól –