„Isten tenyerén ébredtem” – nyári napközis tábor

Az EKCP-KP-1-2022/3-000223 sz. pályázati támogatás segítségével öt napos napközis tábort valósítottunk meg „Isten tenyerén ébredtem” címmel, 2022. június 20-24 között. A táborban 25 tanuló vett részt 3-6. évfolyamról. Az egyes napokon 2-2 pedagógus foglalkozott a gyerekekkel, felkészülve az adott programoknak megfelelően. Az első három napon intézményünk területén „hazajárós”, két napon pedig Bakonybélben „ottalvós” keretek között szerveztük meg a tábort.

Iskolánk pedagógiai programjában a környezeti nevelés fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Alapelve: Isten által teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete, megőrzése.

Célunk a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel megalapozása. Feladatunk diákjaink alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása, mely a hagyományok megőrzésére épül.

A környezeti nevelés iskolai és iskolán kívüli színtereken kerül megvalósításra. A tapasztalatra épülő pedagógiai módszerek eredményesebbek, az így megszerzett tudás tartósabb a tankönyvek által közvetített tudásanyagnál.

A teremtésvédelem köré fonódó hittanos napközis táborunk célja a gyerekek figyelmét felhívni a világ szépségeire. Tudjanak a megteremtett értékek között úgy élni, hogy a legkevesebb károsodást okozzák. Fontos, hogy felismerjék, utódaik számára is megfelelő életteret kell hagyniuk.

1. nap: Megbeszéltük miért is kapta táborunk ezt az elnevezést. Majd csapatépítő játékokat játszottunk, hogy a különböző osztályokból érkező tanulók megismerjék egymást. Játékos formában felelevenítettük hittan tanulása során megszerzett ismereteiket a Teremtéstörténettel kapcsolatosan. Megbeszéltük az ember felelősségét teremtett világunk iránt. Ezután tanulóink különböző technikák alkalmazásával képeket készítettek a témához kapcsolódóan.

2. nap: Egy ismeretterjesztő kisfilm megtekintése után beszélgettünk a szelektív hulladékgyűjtés szabályairól, az újrahasznosítás jelentőségéről, majd csapatok közötti verseny keretében játékos feladatlapok kitöltésével adtak számot tanulóink megszerzett ismereteikről. A nap folyamán még szemetet szedtünk Várkertünk területén, évelő virágokat ültettünk iskolánk udvarán, újrahasznosítható anyagok felhasználásával kézműveskedtünk.

3. nap: Az aktív pihenés jegyében telt: strandoltunk, ellátogattunk Várkertünk új játszóterére, majd délután moziba mentünk, ahol egy a természetvédelemmel kapcsolatos rajzfilmet tekintettünk meg.

4. és 5. nap: Bakonybélben töltöttük, ahol ellátogatunk a Pannon Csillagdába, ahol a csillagászattörténeti kiállítás mellett egy filmet is megtekintettünk bolygónk kialakulásáról. A Szent Mauríciusz Monostorban megismerkedtünk a kolostor történetével, a szerzetesek Istennek szentelt életével, a klastromkert gyógynövényeivel, s azok felhasználásával. Az Erdők Háza a Bakony élővilágába, földrajzi adottságaiba, az erdőgazdálkodás feladataiba nyújtott betekintést. „Hosszú és fárasztó” túrát tettünk az Odvaskői-barlanghoz, ahol megismerkedtünk a barlang történetével, élővilágával, a fölötte magasodó sziklabércről gyönyörködtünk a kilátásban.

Táborunk elérte célját, megvalósított programok közelebb hozták tanulóinkhoz a teremtett világ szépségeit, diákjainkat hasznos és maradandó élményekhez juttatták,  elősegítette iskolánk tanulóinak közösségi nevelését, az együttműködési kompetenciák fejlesztését.