Ima világnapja – imádkozás a békéért

Az ökumenikus imanap története az 1870-es években kezdődött. 1920-ban már világnappá nőtte ki magát. Több, mint 170 országban ünneplik évente. Magyarország 1985-ben csatlakozott a mozgalomhoz. Az ima világnapja március 2-án van.

Február 23-án a kialakult háborús helyzet miatt Ferenc pápa arra kérte híveit, hogy az ima világnapján, ami idén a nagyböjt kezdete (hamvazószerda) imánkat és böjtünket ajánljuk fel a békéért.

„Jézus arra tanított minket, hogy az erőszak ördögi értelmetlenségére Isten fegyvereivel válaszoljunk, az imával és a böjttel” – mondta Ferenc pápa.

Iskolánk is csatlakozott a felhíváshoz. A felsősök a hamvazószerdai mise keretében, az alsósok osztályonként a kápolnában imádkoztak a békéért.

„Béke fejedelme, szentséges Istenünk!
Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.

Békét adj szívünknek, békét családunknak,
békét nemzetünknek, békét a világnak!”