Köszönetnyilvánítás

A Pápai Katolikus Iskoláért Alapítványa képviseletében szeretnék köszönetet mondani mindazon szülőknek, akik munkájukkal segítették projektünk megvalósulását. Nélkülük sose valósult volna meg a tervünk.

Magaságyás beszerzésben és szállításában segítettek: Szűr Hajnalka és Szűr Szilárd.

Festés: Németh László, a festett fa beszállítását vállalta Juhász Tamás.

Asztalos munka: Németh Gábor.

Fekete föld: Soós-Dózer Kft., (aki segített megszervezni és kiszállíttatni Pál Adrienn).

Palánta föld, marha trágya: Talajerőgazdálkodási Kft. (aki segített megszervezni Borsosné Bódi Melinda. Szállítás: Borsos László, Major Norbert)
Föld hordásban, padok összeszerelésében segítettek: Hencz-Beck Viktória, Hencz Gábor, Lukács György, Karvas Ágoston, Kövi Gábor, Mózer Péter, Steinerné Czihlár Helga, Varga Levente.

Pénzadomány felajánlása: Hencsel-Süle Mónika


Együtt tettük szebbé iskolánk udvarát!
                                                                                                                              
                                                                                                                              Ácsné Oravecz Katalin
                                                                                                                                Kuratórium elnök