Évnyitó

Szeptember 2-án tartotta iskolánk a Veni Sancte szentmiséjét. Ez az esemény az Veszprémi
Főegyházmegye oktatási-nevelési intézményeinek is a tanévnyitó szentmiséje volt. A szentmisét
Dr.Takáts István érseki helynök celebrálta. Koncelebráló Atyák voltak: Dr. Mail József atya az iskola
lelki igazgatója, Dékány Árpád Sixtus O.Cist. EKIF vezető atya, Dr. Csernai Balázs Atya a pasztorális
iroda vezetője és Meleg Máté atya káplán és iskolánk hitoktatója.
Hagyományainkhoz híven a nyolcadikosok bevezették az elsősöket a templomba, ahol Dr. Mail József
atya és Meleg Máté atya megáldották a kicsiket.
Dr.Takáts István helynök atya prédikációjában elmondta, hogy Isten szeretete az idei tanévet is
előttünk járja és sok jót készített elő. Már csak rajtunk áll, hogy ezzel hogyan élünk. Kovács Krisztina
az intézményünk új igazgatója beszédében hangoztatta, hogy az iskola , oktatás elsődleges célja
talán, nem csak az ismeretek átadása, nem is a száraz tényanyagok közlése kellene, hogy legyen,
hanem a közösségre, az emberi építő kapcsolatokra, a saját lelkünkhöz való kapcsolódásra kellene
tanítania.
A Szent István Római Katolikus Általános Iskolába járó 413 gyermek, akik közül 74 az elsős, ezek után
hallhatta azt a nagyon nem várt mondat, hogy a 2023-2024-es tanévet megnyitom!
Minden tanárunknak, tanítónknak, munkatársunknak, diákunknak jó munkát kívánunk, szülőknek
pedig erőt, hitet és sok vidámságot a tanévhez!