Gyermekek első világnapja

Római Szent Egyházunk 2024. május 25–26-án tartja a gyermekek első világnapját. Az ünnep előestéjén, Pápa város Fő terén álló iskolaépületünk aulájában egy nagyméretű ikhthüszt, vagyis a korai keresztények jelképét, a halat rakták ki diákjaink különféle alakú, színes, festett kövekből. Közben együtt imádkoztak és énekeltek Meleg Máté káplánnal, Kovács Krisztina igazgatóval, Balatoniné Horváth Sarolta, Tóthné Helgert Viktória, valamint Miklós Csongor pedagógusokkal a Föld éhező, szomjazó, betegségektől, háborúktól, erőszaktól szenvedő gyermekeiért, illetve a világ békéjéért. Az alkalom jelentőségéről a szervező, Kerecsényi Zoltán kollégánk szólt az egybegyűlteknek. Mint mondta, a Biblia Jelenések könyvéből való a nap mottója: „Íme, újjáteremtek mindent!” (Jel 21,5); a hal pedig a Názáreti Jézus Krisztus ősi szimbóluma. Maga az ógörög ΙΧΘΥΣ = ikhthüsz szó halat jelent. Az ikhthüsz kezdőbetűinek jelentése egyesével a következő: Iészusz Khrisztosz Theosz Theu Hüiosz Szótér = Jézus Krisztus, Isten, Isten Fia, Megváltó. Amikor a keresztény vallás még nem volt a világon elfogadott, a magukat Krisztus-követőknek valló, üldözött emberek erről a szimbólumról, a hal rajzáról ismerték fel egymást. Ez volt a titkos jelzésük – ismertette Zoli bácsi. A halmotívum erős jelentéstartalommal bír, valamiféleképpen az egész közösséget is jelképezi – mondhatni az egyházat – aki követi az élő Krisztust. Ferenc pápánkat idézzük: „Jézussal egy új emberiségről álmodhatunk, és elkötelezhetjük magunkat egy testvéribb és közös otthonunkra jobban figyelő társadalom mellett…”