Lelki nap az alsóban

Iskolánkban ebben a tanévben különös figyelmet fordítunk arra, hogy tanítványaink megismerkedjenek a „megszentelt élet” képviselőivel, a szerzetesek és szerzetesnők életével.

A Nyolc Boldogság közösség után, most a Jézus Szíve Nővérek Társaságából érkezett hozzánk három szerzetesnő. Adrienn nővér, Guadalupe nővér (aki Mexikóban született) és Kriszta nővér (aki Kaliforniai születésű).

A 3. és 4. évfolyam számára tartottak április 13-án lelki napot, melynek témája az Eucharisztia volt.

Először bemutatták a gyerekeknek a rendjüket, történetüket. A Rend 1940-ben alakult Magyarországon. Alapítója: dr. Péterfy Ida nővér, aki Kassán született. Ezután közös ima, és egy vidám gitáros daltanulás következett.

Két előadást hallgattunk meg tőlük. Az első a Nagycsütörtök eseményeit elevenítette fel, a másodikban Szent Tarzíciusszal ismerkedtek meg a gyerekek.

Az áldozást egy igen nagyszerű és látványos „kísérlettel” mutatták be. Egy csészébe bort töltöttek, ami Jézus vérét jelképezte, a másikba pedig vizet, ami minket, embereket jelképez. Mindkettőből öntöttek egy pohárba, ami elvegyült. A nővérek kérdésére, mely szerint hogyan lehetne a kettőt szétválasztani, a gyermekek elmondták, hogy már nem lehet. Így közös megállapításra jutottak, mely szerint, ha Jézussal egyesülünk, akkor már nem választhat szét minket senki.

Végül közös kézműveskedés és közös keresztút zárta ezt az élményekben gazdag és mély lelkületű délelőttöt.